Følg os på Facebook
Kastbjerg Ådal
Vandreruter // vandreruter // Kastbjerg Ådal

Kastbjerg Ådal vandreruter

I Kastbjerg Ådal er der i 2017 indviet fem nye vandreruter. Se kort og Læs mere om de forskellige ruter her neden under:


 

Bredkilderuten - 4,7 km

Bredkilderuten er en vandretur i den brede ådal mellem Sem og Enslev. Levende hegn og krat, afgræssede marker og fugtige områder giver gode levesteder for fugle som bl.a. nattergalen, der nyder godt af insekter og bær. Bredkilden ligger syd for Sem, og har både leveret drikkevand og vand til åen og rigkærene. Rigkær er vandholdige kær med kalkindhold, fattige på næring og rig på arter. Engene gemmer på en mangfoldighed af planter som gøgeurter, tørvemosser og star, men også på årtusinders historie om menneskers brug af området. Ruten går lige forbi det sted, hvor arkæologer har fundet Skandinaviens ældste plankevej, 4.900 år gammel, sammen med andre historiske fund. Nedenfor Enslev Bjerge ligger en forhøjning, hvor voldstedet Ovsgård lå i middelalderen. Åen har været kraftigt reguleret og rettet ud, men har med et naturprojekt fra 2006-2017 fået nye sving. På Spektakelbroen står et bord-bænkesæt, så madpakken kan nydes midt på åen. Stierne bliver ofte oversvømmet, så vandre- eller gummistøvler anbefales.

P-plads: Sem forsamlingshus, Semvej 22, 9550 Mariager

N:56.626511, E:10.093541


 

Ulvsholmruten og Mølleruten – 3,1 km + 1,6 km

Ulvsholmruten er 3,1 km og markeret med røde pile i landskabet. Mølleruten er 1,6 km, og markeret med lilla pile. Begge ruter er rundture. De kan kombineres eller vandres hver for sig.

Ulvsholmruten starter ved Lambækdal, et af de smukkeste steder i Kastbjerg Ådal. Her er en storslået udsigt ned over åen og mod Dyrby Krat. På skrænterne ned mod åen vokser flotte kobjælder og engblommer, der i foråret viser deres gule og lilla blomster frem. Tæt ved åen ligger mange rigkær - små kær med kalkholdigt ferskvand, fattige på næringsstoffer, men rige på særlige planter som vibefedt, orkideer og star. Det meste af ruten er hegnet fra, men et enkelt sted går ruten på en strækning på ca. 20 m gennem en hegning med kvæg. Hold god afstand til dyrene og hav altid hund i snor.

Mølleruten løber rundt om Kærby Mølle, som ligger idyllisk i landskabet med sin egen møllesø, møllebæk og græssende kreaturer på engene. Ruten har faste brede græsstier og kun moderate stigninger.

Stierne bliver ofte oversvømmet, så vandre- eller gummistøvler anbefales.

P-plads: (vest for) Kærby Møllevej 30, 8983 Gjerløv

N:56.598768, E:10.040951


 

Kvottrupruten – 0,9 km

En af de flotteste vandrestier i Kastbjerg Ådal er Kvottrupruten, stien er markeret med grønne pile. Ruten er en rundtur inde i hegningen på græsarealet, som er fårenes sommerresidens, så derfor er det meget vigtigt at vise hensyn til dyrene ved at holde afstand og altid have hund i snor og under kontrol.  Ruten følger en gammel møllevej, der løber lige forbi den tange, hvor der engang lå en vandmølle – Kvottrup Nymølle. Går du gennem lågen i den østlige ende af hegningen, kan du følge en natursti, kun egnet til vandring med gummistøvler, som forbinder Kvottrupruten med Ulvholmruten. Kvottrupruten går op over skrænten og følger hegnet på vejen tilbage. Det er stejlt og skrånende terræn, men det hele værd, da der er den smukkeste udsigt over ådalen og de utallige kildevæld, der strømmer ud fra skrænterne. Stierne bliver ofte oversvømmet, så vandre- eller gummistøvler anbefales.

 

P-plads: (vest for) Hemvej 5, 9550 Mariager.

N:56.6021, E:10.012628


 

Kastbjergruten – 4,2 km

Lige vest for Kastbjerg drejer åen mod nord frem mod sit udløb i Mariager Fjord. Kastbjergruten løber derfor på tværs af engene øst for åen henover afvandingsgrøfter, der leverer vand til åen. Mod nord støder ruten til Nordsøstien, der følger den tidligere banesti, hvor toget kørte mellem Hadsund og Randers. Tæt på Havndal passerer ruten forbi hovedgården Trudsholm. På tilbagevejen til Kastbjerg går ruten langs asfaltvejene. Stierne kan være mudrede, så vandre- eller gummistøvler anbefales. Som den eneste rute i Kastbjerg Ådal er det tilladt at ride, men ryttere skal holde sig til den vestlige side af ruten over åen af hensyn til de gående.

 

P-plads: (på hjørnet af) Bygaden/Petermindevej, 8970 Havndal

N: 56.643949, E: 10.153163

Kalender
    Ingen begivenheder
Rold Skov Natur- og Kulturcenter | Østergade 21 | 9510 Arden | Tlf: 23 33 50 88 | projektleder@roldskov.info                      
Degn Grafisk