Følg os på Facebook
Egernet

 

Efter et voldsomt fald i 1980’erne er egernbestanden nu atter på fode. Der har været mange teorier fremme omkring egernets markante tilbagegang. I dag er de fleste forskere enige om, at bestandens voldsomme dyk skyldtes fødemangel. Selvom egernet har et bredt menukort, så er hovedføden, især om vinteren, frø af nåletræer. Hvis fyrre- og grantræernes frøsætning svigter flere sæsoner i træk vil det uværgeligt gå ud over egernet. Om sommeren er den livlige gnaver ikke så sårbar; da kan den finde friske skud, som den gerne supplerer med animalsk føde som for eksempel fugleunger, hvis lejligheden byder sig.
Egernet bygger reder i træerne. Her fødes ungerne og her sover egernet i de mørke timer i årets kolde måneder. Den kugleformede rede kan være op til en halv meter i diameter og består udvendig af kviste og smågrene. Indvendig er den lune rede foret med blade, mos, lav, barkstrimler og hår.
Egernet forekommer i tre farvefaser: rød, brun og sort. I Rold Skov har vi flest af de røde og brune typer, skønt det sorte egern findes flere steder i skoven.

Egernet

Rold Skov Natur- og Kulturcenter | Østergade 21 | 9510 Arden | Tlf: 23 33 50 88 | projektleder@roldskov.info                      
Degn Grafisk