Følg os på Facebook
Flagermus Sommer

Hvis du en lun og stille augustaften sætter dig ved kanten af Lindenborg Å eller ved en af skovens søer umiddelbart efter solnedgang, og lader dig gå i et med landskabet, så har du chancen for at opleve flagermusenes fantastiske jagt efter de insekter, der sværmer over vandenes spejlblanke flade. Af og til snupper de endda et insekt fra selve vandoverfladen. Skulle det ske at en flagermus forulykker og ender i vandet, er den nødt til at redde sig i land, før den atter kan få luft under vingerne. Det foregår ved at dyret svømmer ind til bredden ved hjælp af en yderst uelegant baskende svømmestil.
Det er især den art, der meget passende hedder vandflagermus, du vil se jage over åbent vand. Det er områdets almindeligste flagermus, der sammen med den lidt større damflagermus er specialiseret til at jage på denne biotop. Begge arter jager dog også gerne omkring træer og større buske.
Om dagen ser vi ikke meget til flagermusene, skønt de i visse områder af skoven er yderst talrige. Døgnets lyse timer tilbringes i skjul i hule træer eller de opsøger vore huse, hvor de i store tal kan ”overnatte” på lofter og i hulmure.
I Rold Skov lever der otte forskellige arter af flagermus* – fra den lille dværgflagermus til vores største art brunflagermusen. Brunflagermusen ses i øvrigt ofte før solnedgang, da den flyver tidligt ud for at jage.
Når nattens flyvende ”mus” – som slet ikke har noget med mus at gøre, men tilhører insektædernes orden –  drager ud for at jage, benytter de sig af lyde så høje, at det menneskelige øre ikke længere kan følge med. Disse højfrekvente lyde kan nærmest sammenlignes med skibenes ekkolod, og gør flagermusen i stand til nærmest at se sit bytte ved hjælp af lyd. Der er dog enkelte insekter, som har luret, at de høje lyde betyder fare. Det gælder for eksempel guldøjer, der straks lader sig dumpe ned, så snart de registrerer flagermusenes jagtlyde.
Ved hjælp af moderne hjælpemidler som batdetektorer er vi mennesker i stand til at registrere flagermusenes lyde og oven i købet artsbestemme de små natlige flyvere. Batdetektoren omsætter de ekstremt høje ultralyde til lydbølger i vores ende af spektret.
Flagermusene har det svært i vores gennemkultiverede landskab, men heldigvis har vi stadig i Rold Skov flere gode sommeropholdssteder i form af gamle hule træer, overvintringsmuligheder i Thingbæk Kalkminer samt en række fine fourageringsområder. 
 
* Syd-, Brun-, Langøret, Dam-, Vand-, Frynse-, Dværg- og Brandts Flagermus.

Jægere i sommernatten

Rold Skov Natur- og Kulturcenter | Østergade 21 | 9510 Arden | Tlf: 23 33 50 88 | projektleder@roldskov.info                      
Degn Grafisk