Følg os på Facebook
Flagermus om vinteren

Vintergæster i Thingbæk Kalkminer

Alle vore forskellige arter af flagermus sover vintersøvn fra oktober til hen i april. Nogle arter foretrækker hule træer mens en række arter opsøger vore gamle kalkminer, hvilket for Rold Skovs vedkommende betyder minegangene ved Thingbæk, hvor omkring 500 flagermus – størsteparten vandflagermus – tilbringer vinteren. Minernes luftfugtighed er så tilpas høj, at flagermusene undgår udtørring. Hertil kommer at der nede under jorden er en konstant temperatur på omkring syv grader – kommer den under frysepunktet vil den sovende flagermus dø.
Parringsadfærden hos minens flagermus er noget for sig selv. De fleste parrer sig allerede om efteråret. Sæden overvintrer i den sovende hun; æggene befrugtes altså ikke før om foråret, når hunnen vågner af vintersøvnen. Dette sikrer at ungerne først fødes om sommeren – den tid på året hvor tilgangen af byttedyr er størst. Hos de arter, der overvintrer i de gamle kalkgruber, som for eksempel vandflagermusen, kan en han vågne op i løbet af vinteren, for at parre sig med en stadig sovende ubefrugtet hun.
Om sommeren samles hunnerne på nogle specielt udvalgte steder – såkaldte barselsstuer – for at føde. Her efterlades ungerne når hunnerne drager ud på deres natlige jagt efter natsværmere og andre flagermuselækkerier. Kun i sjældne tilfælde er de små unger med på slæb.
Rold Skov Natur- og Kulturcenter | Østergade 21 | 9510 Arden | Tlf: 23 33 50 88 | projektleder@roldskov.info                      
Degn Grafisk