Følg os på Facebook
Fugle i Rold Skov
At se på fugle i en skov kan være lidt af en udfordring. På den årstid, hvor der er flest fugle i skoven, gør træernes blade det stort set umuligt, at få øje på de mange småfugle, der holder til oppe i trækronerne. Men heldigvis går sangfuglene ikke stille med dørene, og da hver fugl synger med sit næb, kan man med lidt træning høre hvilke arter, der er i skoven.

 

I Rold Skov kan du opleve alle vore almindelige skovfugle. Dertil kommer den lange række af arter tilknyttet søer og det åbne land i skovens randområder. En stor del af skoven består af nåleskov, med rødgranen som den mest dominerende. De store nåleskovsarealer hører ikke til de mest spændende fuglelokaliteter. Enkelte arter er dog specialiserede til at bo netop her. Eksempelvis er det i nåleskoven du finder vor mindste fugl: fuglekongen. Større chance for at støde på et bredt udvalg af skovens fugle har du i blandet skov, gerne med indslag af gamle løvtræer. Her er der væsentlig mere variation både hvad angår boligforhold og fødeudbud.
I skovens gamle bøgebevoksninger, hvor døde træer får lov at stå, kan du opleve fugle som natugle, huldue, stor flagspætte, grønspætte, sortspætte, spætmejse og flere andre hulrugere.
 
Nordøst for Gammel Skørping, afskåret fra den egentlige Rold Skov, ligger Skindbjerglund. En stor del af skoven er gammel fredet egeskov, som stort set har ligget urørt siden 1954. Buderupholm Statsskovdistrikts arealer i Skindbjerglund er udlagt som naturskov, hvilket skaber grundlag for et rigt og varieret dyre- og planteliv. Her er masser af bregner, laver og mosser. De gamle ege med deres knudrede bark er hjemsted for mange forskellige insekter, og dette, kombineret med gode redemuligheder, er noget der lokker mange fugle til. Stæren yngler yderst talrigt i de mange gamle spættehuller. Men også andre af de skovfugle, som holder af gamle hule træer findes i “lunden” – eksempelvis spætter og ugler.

Fugle i Rold Skov

Rold Skov Natur- og Kulturcenter | Østergade 21 | 9510 Arden | Tlf: 23 33 50 88 | projektleder@roldskov.info                      
Degn Grafisk