Følg os på Facebook
Fugle ved sø, å og kilde

Fugle ved sø, å og kilde

I Rold Skovområdet har vi tre større søer, hvoraf de to udmærker sig som vigtige fuglelokaliteter.

Områdets største sø, Madum Sø, er af BirdLife International udpeget som IBA-lokalitet. IBA står for ”Important Bird Area”. Udpegningsgrundlaget er søens store betydning som rasteplads for hvinand og troldand. Blandt søens ynglefugle finder vi toppet lappedykker, knopsvane, gråand og blishøne. Her til kommer et rigt småfugleliv i søens nærmeste omgivelser.
Den anden vigtige fuglesø i Rold Skov er Gravlev Sø. I rørskoven omkring søen yngler tre lappedykkerarter, flere forskellige ænder og i toppen af hierarkiet finder vi rørhøgen, der yngler regelmæssigt ved søen. Omkring søen optræder fugle som vibe, gøg, rørspurv, rørsanger og bynkefugl for blot at nævne nogle få.
Rold Skovs tredje store sø, St. Økssø, kan næppe betegnes som en fuglesø. Her yngler af og til et enkelt par toppet lappedykker, men ellers er det mest som rasteplads for små flokke af gråand, troldand og hvinand at søen gør sig ornitologisk bemærket.
De mindre skovsøer i Rold Skov er alle af stor betydning for fuglene, der flere gange dagligt opsøger disse små oaser for at drikke.
Skovens kilder og vandløb har også sit specielle fugleliv. Om vinteren kan du få fine fugleoplevelser for eksempel langs Lindenborg Å. Her raster fugle som lille lappedykker og grønbenet rørhøne og vandstær kan ses dykke efter vandinsekter.

 

Rold Skov Natur- og Kulturcenter | Østergade 21 | 9510 Arden | Tlf: 23 33 50 88 | projektleder@roldskov.info                      
Degn Grafisk