Følg os på Facebook
Gul Anemone

Gul Anemone

Blomstrer fra sidst i april til hen i maj
Op til 20 cm høj
Gule blomster med oftest seks kronblade
Opret stængel
Blade stilkede og fligede

Den gule anemone har en udpræget østlig udbredelse i Danmark, og er ikke almindelig i Rold Skov. Faktisk er det tvivlsomt om den er naturligt forekommende. Men planten kan ses enkelte steder i Lunden ved Buderupholm.

Ligesom den hvide anemone indeholder gul anemone giftstoffet anemol.

 

Rold Skov Natur- og Kulturcenter | Østergade 21 | 9510 Arden | Tlf: 23 33 50 88 | projektleder@roldskov.info                      
Degn Grafisk