Følg os på Facebook
Hvem er vi?

Visionen bag Rold Skov Natur- og Kulturcenter 

- er at skabe et formidlingscenter uden vægge ved at danne et netværk af lokale aktører, der kan formidle Rold Skovs mange natur- og kulturværdier på en ny og helhedsorienteret måde.
Formidlingen skal på et bæredygtigt grundlag medvirke til at trække flere besøgende til området til gavn for turist- og serviceerhverv og dermed området som helhed. 
 

Organisationen

Rold Skov Natur og Kulturcenter ledes af en bestyrelse på syv medlemmer fra Mariagerfjord og Rebild kommuner, Naturstyrelsen, Himmerland, Rold Skov Turistforening samt Rebild Turistforening.
Den daglige ledelse har projektleder Uffe Westerberg i samarbejde med den faglige styregruppe. Hertil kommer en række arbejdsgrupper og tilknyttede konsulenter.
 

Netværket

Rold Skov Natur og Kulturcenter bygger i høj grad på lokale aktører. Det kan være turist- og serviceerhverv, skovbrug, kulturinstitutioner, foreninger eller individuelle ildsjæle. Alle kan være med til at udvikle projektet og sætte deres præg på det.
 

Økonomien

Rold Skov Natur- og Kulturcenter daglige drift finansieres af Mariagerfjord og Rebild kommuner, samt Naturstyrelsen, Aalborgs arealenhed i Rold Skov. Vores projekterblevet støtte af blandt andre Friluftsrådet, LAG Himmerland, Det Obelske Familefond, Direktoratet for FødevareErhverv, Region Nordjylland samt Sparekassen Himmerland.

 

Læs mere om projektet

I vores folder er hovedpunkterne i projektet beskrevet Folder om Rold Skov Natur og Kulturcenter (pdf - 1,2 MB)

I vores vision og handlingsplan er der en mere grundig gennemgang af projektet
Vision og handlingsplan (pdf - 0,6 MB)

Rold Skov Natur- og Kulturcenter | Østergade 21 | 9510 Arden | Tlf: 23 33 50 88 | projektleder@roldskov.info                      
Degn Grafisk