Følg os på Facebook
Odderen

Odderen er de seneste år blevet langt mere almindelig langs Lindenborg Å og Willestrup Å.

 

Odderen hører til mårfamilien og er således i familie med den nordamerikanske mink, som den ofte forveksles med idet begge arterne ynder at færdes i og langs vore vandløb. Odderen er dog væsentlig større end minken – en mink er højst omkring en halv meter i længden mod odderens 85 – 130 cm.
Odderen er tilpasset et liv i vandet. Det er i dette element at odderen finder det meste af sin føde, der for størsteparten udgøres af fisk. Hunodderen har ofte sin hule i en åbrink sommetider endda med indgang under vandet. I hulen fødes ungerne, typisk 2 eller 3, som hunnen tager sig af alene. Udenfor parringstiden lever han- og hunodderne adskilt.
Odderungerne færdes sammen med hunnen fra de i en alder af to måneder forlader hulen til de er omkring ét år gamle.
Odderen er mest aktiv i døgnets mørke timer, så hvis du vil se odderen i dens naturlige element, så skal du en lys sommeraften sætte dig lidt på afstand af f.eks. Lindenborg Å og væbne dig med tålmodighed. Måske er du heldig at få den elegante fisker at se – hvis ikke er chancen for, at du har haft en herlig naturoplevelse alligevel stor.

Odderen

Rold Skov Natur- og Kulturcenter | Østergade 21 | 9510 Arden | Tlf: 23 33 50 88 | projektleder@roldskov.info                      
Degn Grafisk