Følg os på Facebook
Rebild Bakker

Rebild Bakker

Rebild Bakker med Gryden i baggrundenRebild Bakker var tidligere fælles græsningsareal for Rebild-bøndernes kvæg, heste, får m.v. l 1912 erhvervede en gruppe dansk-amerikanere arealerne og skænkede dem til den danske stat. Til gavebrevet var knyttet tre betingelser: Området skulle henligge i naturtilstand, det skulle være tilgængeligt for alle, og dansk-amerikanerne skulle have lov at afholde arrangementer i bakkerne på amerikanske festdage. Området fik efter amerikansk forbillede navnet "Rebild National Park", og USA's uafhængighedsdag d. 4. juli fejres her hvert år.

Vandreture

Naturstyrelsen har anlagt tre vandreture i området. Det tilrådes at være udrustet med velegnet fodtøj, og bemærk, at dele af alle turene foregår i anstrengende, kuperet terræn, hvorfor turene desværre ikke kan gennemkøres på cykel, med barnevogn, kørestol o.lign. 
For foden af bakkerne er der sti både mod syd gennem Stendalen og mod nord langs Gravlevdalen forbi Lars Kjærs Hus til Ravnkilde. Begge stier er uden store udfordringer, men giver store oplevelser. 
Bakkerne krydses af en Mountainbike rute og en ridesti.

Geologi og natur

Lyng i blomstRebild Bakker er såkaldte "falske bakker" - dybe smeltevandskløfter i ådalens sider, dannet lige efter istiden. Naturen i Rebild Bakker udgøres af en mosaik af hede og gammel forkrøblet bøgeskov med indslag af enebær. Ved foden af bakkerne springer rene, vandrige kilder med et sjældent dyreliv - Kovads Bæk og Ravnkilde. Væsentlige dele af bakkerne græsses med får for at pleje lyngen. 
Blåbær, tyttebær og sortebær er sammen med lyngen det naturlige bunddække, men flere steder har ørnebregnen trængt sig på. Den skal holdes nede for ikke at overtage bakkerne helt.

Udsigter

Noget af det bedste ved Rebild Bakker er udsigterne. I den sydlige del er det Kejserbakke, Sønderkol og Nørrekol, og mod nord er der fantastisk udsigt fra stien højt over Hulvejen (Rebildvej).

 

 

Rold Skov Natur- og Kulturcenter | Østergade 21 | 9510 Arden | Tlf: 23 33 50 88 | projektleder@roldskov.info                      
Degn Grafisk