Følg os på Facebook
Ruter, foldere & kort

Naturturs-folderen for Himmerland 2019

"Naturguiden 2019" rummer 220 tilbud om offentlige naturture. Fås på turistbureauer og biblioteker. Kan også hentes som pdf-fil

 

 

Oversigtskort over Rold Skov

På turistbureauer og biblioteker kan du få Rold Skov Natur- og Kulturcenters folder med kort, der dækker hele skoven og angiver vandreruter, cykelruter og seværdigheder. Folderen er gratis. Den kan også hentes som pdf herunder.

 

Friluftskortet over Rold Skov

Kortet viser, hvor der er naturbaser, lejrpladser, bålpladser, bademuligheder og mange andre friluftsfaciliteter først og fremmest på statsskovdistriktets arealer i Rold Skov.

Friluftskortet findes kun digitalt og kan hentes her som pdf-fil(3 MB)

 

Ruter og turforslag

Se forslag til ture

 

Vandretursfoldere mm. 

Forside af folder med oversigtskort1.a Rold Skov oversigtskort (23 MB)

 

1.b Rold Skov oversigtskort (bagside med detailkort over Rebild bakker, Nørlund Skovene samt Madum Sø og Store Blåkilde) (8 MB)

 

1.c Naturstyrelsens kort over seværdigheder i Rold Skov

 

2. Rold Skov vandretursfolder (Naturstyrelsen vandrefolder nr. 114)

 

3. Rebild Bakker og Gravlev Ådal (Naturstyrelsens vandrefolder nr. 24)

 

4.a Nørlund og Torstedlund skove (tekst) (0,5 MB)

4.b Nørlund og Torstedlund skove (kort) (1 MB)

 

5.a Rold Skovs Kilder (tekst) (0,7 MB)

5.b Rold Skovs Kilder (kort) (2 MB)

 

6.a Kalk, kunst og kilder i Rold Skov (tekst) (0,6 MB)

6.b Kalk, kunst og kilder i Rold Skov (kort) (2 MB)

 

7.a Kulturhistoriske ture i Rold Skov (tekst) (0,7 MB)

7.b Kulturhistoriske ture i Rold Skov (kort) (2 MB)

 

8. Madum sø, Store Blåkilde og Langmosen (pdf 2 MB)

 

9. Madum Sø (Infotavle - pdf 0,5 MB)

 

10. Den Jyske Skovhave

 

11. Store Blåkilde (Naturturist.dk)

 

12. Ravnkilde og Kovads Bæk (Naturturist.dk)

 

13.  Egeskoven i Skindbjerglund

 

14. Buderup Ødekirke 

 

15. a Skørpinglund-kort (pdf-0,6 MB) 

15. b Skørpinglund-tekst (pdf-0,2 MB)

 

16. Rold Skov under Anden Verdenskrig (pdf-3 MB)

 

17. Naturstyrelsens fiskestrækning ved Lindenborg Å (pdf-0,3 MB)

 

18. Turen til Quistorffs gran (pdf-1,6 MB)

 

Afmærkede løberuter

Løberuten ved Arden

Halv-maratonruten mellem Skørping og Store Økssø

 

Mountainbike

Rold Skov har en rute på 23 km, ind imellem krævende, men også meget afvekslende.

Desuden findes den teknisk og fysisk meget krævende 24-timers mountainbike-rute på 14 km.

Endvidere en ekstrem downhill-bane på 450 m med en højdeforskel på 45 m.

Og endelig er der børne-MTB-ruten ved Skørping - Danmarks første - og også sjov for voksne.

 

Find kort over alle ruterne på Naturstyrelsens hjemmeside

 

 

Turcykling

Infotavle om den geologiske cykelrute Vokslevruten - Skivumruten(pdf-0,8 MB) (regional cykelrute der passerer bl.a. Skillingbro Kalkgrav og Thingbæk Kalkminer)

 

Folder om den geologiske cykelrute i Himmerland med kort (pdf - 1,5 MB) 

 

Hærvejsruten gennem Rold Skov (National cykelrute 3) 

Bælumruten (Madum Sø-ruten) og Hadsundruten-tekstdel (pdf-0,8 MB) 

Kortdel (pdf-3 MB) (ruten passerer bl.a. St. Blåkilde og Madum sø)

Villestrup Å Ruten (Rute 117 mellem Rebild og Stinesminde)

Cykelruter omkring Rebild (Kort med alle cykelruter i Rold Skov)

 

Rideruter

Ridespor i Rold Skov: Vandmiljøer og gravhøje

 

Ridespor i Rold Skov: Arden - Store Økssø

 

Ridespor i Rold Skov: Madum Sø, Wiffertsholm, Bælum

 

Skiløjper

Kort over skiløjperne nord for Skørping og Rebild

  

Kanofart og anden sejlads på Lindenborg Å

Kort over åen og regler for sejlads kan findes her

 

Litteratur

Rebild Turistbureau har udgivet en række små foldere om seværdigheder og med turforforslag.
På de lokale turistbureauer i Arden og Skørping og i boghandelen kan du købe Helge Qvistorffs små bøger om bl.a. træer og kilder i skoven samt bogen "Min yndlingstur i Rold Skov".

Qvistorff har endvidere udgivet bogen "Rold Skov - Danmarks største", hvor han samler sin store viden om skovens historie og natur.

Sammen med Henrik Bugge Mortensen har Qvistorff udgivet "Det ukendte Nordjylland", som også har historier om skoven.

I Bugge Mortensens bøger "På strejftog i Himmerland" og "Landet mellem fjordene" finder du også fortællinger om folk og natur i Rold Skov.

 

Rold Skov Natur- og Kulturcenter | Østergade 21 | 9510 Arden | Tlf: 23 33 50 88 | projektleder@roldskov.info                      
Degn Grafisk