Følg os på Facebook
Store Blåkilde

Store Blåkilde

Store Blåkilde er en af Danmarks største bassinkilder og også en af de mest vandrige. Selve bassinet i kilden er 12 meter bredt og 4 meter dybt. Vandet vælder frem fra kalkholdige sprækker i undergrunden, hvor grundvandet samles og presses frem under tryk.

 

Store Blåkilde var tidligere anset for at være Rold Skov områdets mest vandrige, men det er faktisk Lille Blåkilde og Blåhøl, der skiftes til at være de mest vandgivende med omkring 150 l pr. sekund. Selve Store Blåkilde giver omkring 80 l vand i sekundet, men der er desuden mange små kilder i kæret.

 

Vandstanden i bassinet holdes kunstigt oppe af en lille dæmning nogle hundrede meter nede ad kildebækken. Sådan har det naturligvis ikke altid været, men det blev nødvendigt, da engene blev drænet og Villestrup Å rettet ud og sænket i 1950'erne. Ved samme lejlighed fik ejeren af Store Blåkilde, Willestrup Gods, området omkring kilden fredet.

 

 

Vandet i kilden er krystalklart og helt blåt. Bunden består flere steder af ren kalk, og sand- og kalkpartikler viser tydeligt, hvor vandet vælder frem. Kalken er hemmeligheden bag det blå vand, som året rundt er 7-8˚ varmt, bestemt af omgivelsernes årlige gennemsnits-temperatur.

 

Mange steder står skrevet, at Store Blåkilde er afløbet fra Madum Sø, men det er der intet bevis for. Der er dog næppe tvivl om, at søerne og kilderne i Rold Skov er dele af et stort, underjordisk vandsystem. Helt sikkert er, at Store Blåkilde føder Villestrup Å, og at hovedparten af det vand, der løber ud i voldgraven ved Willestrup Slot, kommer fra Store Blåkilde. 

 

Kulturhistorie


Store Blåkilde har nok sit navn fra det usædvanlige safirblå vand. En anden teori går på, at navnet er afledt af Blotkilde (offerkilde). Lokalt går der historier om offergaver fra oldtiden, som er blevet fisket op af kildens dyb. Ingen af disse har dog endnu fundet vej til museernes montrer. Endnu i forrige århundrede var det skik, at herremændene fra herregården Willestrup kastede sølvmønter i kilden inden de red ud på jagt.

 

 

 

Livet i kilden

I modsætning til strømkilderne (Lille Blåkilde er typeeksempel) og sumpkilderne (Ravnkilde) har bassinkilder som Store Blåkilde og Blåhøl et relativt fattigt dyreliv, når det angår ferskvandsfaunaen. Det skyldes mangel på det hurtigstrømmende vand over sten- og grusbund, som er så attraktivt for en række sjældne smådyr i de andre kildetyper.

Da kilden er isfri om vinteren tiltrækker den alligevel mange fugle, f.eks. vandstær, isfugl og bjergvipstjert. 

Kildebækkens dominerede plante er smalbladet mærke, hvis blade minder om bladselleri. 

 

Naturen ved Store Blåkilde

Landskabet omkring Store Blåkilde er en bred, bassinagtig dal omkring Villestrup å's øvre del. Bakkerne nord og syd for bassinet rejser sig op til 40 m over dalbunden, hvor kilden ligger. Ved Herregården Willestrup løber åen ned i en smal, dybt nedskåret erosionsdal mod Mariager Fjord. Bassinet omkring åens øvre løb er formodentlig opstået omkring en dødisklump lige efter istiden, og smeltevandet har haft afløb gennem erosionsdalen og uddybet den.

Rundt  om kilden har pilekrat og buske bredt sig, men for 100 år siden var området græsklædt, som det ses på det gamle billede fra 1915. Langs med stien er der om foråret mange hvide anemoner med usædvanligt store blomster.

 

Vibefedt fra eng ved Store Blåkilde

 

Engene langs kildebækken er usædvanligt rige på sjældne planter og blomster, der trives i den fugtige bund: orkideer, engblommer, vibefedt og mange mosser. Her er der ikke offentlig adgang.

Fra den offentlige sti mellem P-pladsen og kilden går en grusvej ned i et lille skovområde, der har fået lov at passe sig selv i mange, mange år. Turen ned i skoven og tilbage tager kun 15-20 minutter, men giver en sjælden fornemmelse af, hvordan naturlig, dansk skov kan se ud.

  

 

 Andre bassinkilder i Rold Skov

Har du fået smag for bassinkilder, er der gode muligheder for at se flere. Flottest af dem alle er Gravlev Kilde, som ligger ved kirken i Gravlev. Man kan køre helt til kilden og se den højt oppe fra den gamle landevej. Derfor er den også oplagt for personer, der ikke går så godt.

Ved Thingbæk Kalkminer kan man opleve Thingbæk Kilde - også fra oven - fra den sti der fører til indgangen af kalkminen. Omtrent 500 meter længere inde i dalen ligger Skillingbro Kilde, som man kan komme helt tæt på og drikke af. Der er sti til kilden fra P-pladsen ved Thingbæk Kalkminer.

Endelig er der Blåhøl, den mest vandrige, men også den mest utilgængelige. Der er ikke offentlig adgang til Blåhøl, undtagen fra vandsiden. Men husk, at det ikke er tilladt at sejle ind i kildebassinet.

 

Tak til Naturturist/Peter A. Larsen for en del af informationen (se www.naturturist.dk)

 

Rold Skov Natur- og Kulturcenter | Østergade 21 | 9510 Arden | Tlf: 23 33 50 88 | projektleder@roldskov.info                      
Degn Grafisk