Følg os på Facebook
Tema: Kalken

Undergrunden skaber livet på overfladen

Kalken i Rold Skovs undergrund er hemmeligheden bag mange af områdets naturrigdomme.

Mange steder når kalken helt op til overfladen, og det giver helt specielle betingelser for plantelivet. Derfor finder du mange kalkelskende planter i Rold Skov, blandt andet orkideer. Èn af dem, Frueskoen, findes i Danmark kun her i området.

 

Kilderne kan også takke kalken for deres specielle liv af insekter og planter. I store og Lille Blåkilde kan du se vandet strømme direkte fra kalken. Derfor har vandet i disse kilder også en helt speciel, blå farve.

 

Kalkindustrien

I århundreder er kalken i området blevet brudt og brugt til mange formål. To steder i Rold Skov kan du se eksempler på denne industri. I Skillingbro Kalkgrav kan du gå i kridtet og lede efter urgamle fossiler fra dengang, kalken blev dannet i havet.

I Thingbæk Kalkminer kan du gå ind i kalken, ind i de imponerende minegange. Her lever tusinder af flagermus blandt en imponerende skulptursamling af billedhuggerne Anders Bundgaard og Carl Johan Bonnesen.

Læs mere om Thingbæk Kalkminer

Rold Skov Natur- og Kulturcenter | Østergade 21 | 9510 Arden | Tlf: 23 33 50 88 | projektleder@roldskov.info                      
Degn Grafisk