Følg os på Facebook
Tema: Skoven

Rold Skovene

Rold Skov dækker 80 km2 eller 8000 ha. I virkeligheden er det mange mindre skove med hver sit lokale navn, som til sammen danner det store område, der under fællesbetegnelsen Rold Skov udgør Danmarks største skov.

 

Statsskoven

Cirka en fjerdel af Rold Skov, den centrale del mellem Buderupholm og Arden, er statsskov. Her er der adgang overalt og hele døgnet, og her finder du vandre- og cykelruter, skiruter, bålpadser, lejrpladser og meget mere.
Populære steder i denne del af skoven er Rebild Bakker, Ravnkildestien, Bjergeskoven med orkidéen Fruesko, Lille Blåkilde, Troldeskoven og St. Økssø. Her kan der være mange mennesker, men man skal sjældent bevæge sig mange minutter, før man oplever skovens dybe, stille ro.

På hjemmesiden for Naturstyrelsen i Rold Skov kan du finde de mange faciliteter, som styrelsen stiller til rådighed for skovens gæster.  

 

De private skove

Omkring 75 % af Rold Skov er i privat eje. Det gælder hele skovområdet vest for Hobrovej (vej 180), som ejes af Lindenborg Gods og af Nørlundfonden. Den østligste og sydøstlige del af skoven ejes af hhv. Lindenborg Gods og Willestrup Gods.

Populære udflugtsmål i den østlige del af skoven er Madum sø, hvor der er fine muligheder for at bade, samt Langmosen og Store Blåkilde.
 

Læs mere om Lindenborg Skovselskab

Læs mere om Nørlundfonden

 

Om adgang i de private skove:

I privatejede skove må færdsel kun foregå til fods og på cykel og kun ad stier og veje. Der er adgang fra kl. 6 til solnedgang, og ophold må ikke finde sted nærmere end 150 m fra beboelses- og driftsbygninger.
 

Rold Skov Natur- og Kulturcenter | Østergade 21 | 9510 Arden | Tlf: 23 33 50 88 | projektleder@roldskov.info                      
Degn Grafisk