Følg os på Facebook
Tema: Vandet

Kilden til liv

Rold Skov rummer nogle af de mest enestående vandområder i Danmark. Selv om mange bække og småsøer er blevet drænet væk for at fremme skovdriften, er vandet stadig en central del af områdets natur.

 

Kilderne

Rold Skov har hundrevis af kilder på grund af kalken i undergrunden. Herfra strømmer vandet op til overfladen.

De fleste kilder er uden navn, men flere er kendt langt uden for Danmarks grænser, fordi de giver så meget vand (op til 150 liter i sekundet), og fordi de rummer et specielt insektliv med rødder tilbage til istiden. 

 

Vandløbene

De to store vandløb i Rold Skov er Lindenborg å og Willestrup å. Begge fødes de af kildernes vand, og derfor har de en meget konstant vandføring. Sammen med det kalkrige vand giver det basis for et meget rigt dyreliv.
Ved begge vandløb sker der i disse år en omfattende naturgenopretning.
Læs mere om Lindenborg å og ådal

Læs mere om Willestrup å og ådal

 

Søerne

To af Danmarks reneste søer ligger i skoven. Men de er helt forskellige. Madum sø er den største og har krystalklart vand, mens vandet i Store Økssø er farvet brunt af humus fra skoven og moserne rundt om den.  Begge er populære badesøer.

 

Moserne

Mange af Rold Skovs moser er drænet væk og plantet til med træer. Men Langmosen ved Madum sø er bevaret som intakt højmose. Det samme er mosen ved Lille Økssø, som man skue ud over fra bakkerne i vest eller tårnet ved jernbanen i øst. Og rundt om i skoven ligger mange små, idylliske moseområder.

Rold Skov Natur- og Kulturcenter | Østergade 21 | 9510 Arden | Tlf: 23 33 50 88 | projektleder@roldskov.info                      
Degn Grafisk