GUIDET KANOTUR PÅ LINDENBORG Å
21-09-2019

Lørdag den 21. september kl. 10-14

Mødested: På Vælderskoven ved Nybro over Lindenborg Å. Parkering på P-pladsen på hjørnet af Rødemøllevej og Vælderskoven, 9520 Skørping

Turleder: Rebild Guiderne     

Børne- og familievenlig: x

Tilmelding: Senest den 18. september på www.rebildporten.dk. Begrænset antal pladser. 

OBS: Turen er ikke for gangbesværede. Medbring tøj efter vejret. Hjemtransport kan tilvælges ved tilmelding. Medtag gerne selv proviant, kaffe, te mv. til turen, der er også mulighed for bestilling af madpakke + drikkevarer for et mindre ekstra beløb i forbindelse med tilmelding på RebildPortens hjemmeside.

Pris: Voksen 200 kr. Børn 50 kr. Betaling direkte til RebildPorten ved tilmelding.

På en guidet kanotur har du mulighed for at opleve naturen på tæt hold i Lindenborg ådal og se det fantastiske landskab ved Rebild Bakker fra en lidt anden vinkel. Mens vi stille sejler gennem ådalen, fortæller guiderne om naturgenopretningen i ådalen, landskabsdannelsen under istiden, kilderne samt plante- og dyrelivet. Måske er vi heldige at opleve rovfugle som fiskeørn eller isfuglen. Vi sejler forbi den berømte Lille Blåkilde, hvor vi gør et stop og spiser vores medbragte mad. Videre på turen fortælles om Egholm Borgruin og Bækkedalsfundet. Turen slutter ved Naturbasen Klepholm